Waar we voor staan

Waar we voor staan

Onze missie is dat kinderen op het Schateiland zich gezien voelen. We willen dat alle kinderen zich met plezier ontwikkelen tot vaardige, zelfbewuste wereldburgers.  We doen dit vanuit onze vier kernwaarden: open, nieuwsgierig, persoonlijk en uitdagend. 
 

Open

We willen hier op school graag iets voor elkaar betekenen. Dat betekent dat we oog hebben voor elkaar. Samen zijn we de school. We tonen respect en staan klaar om de ander te helpen. Hierdoor krijgen we betrokken kinderen. 

 

Nieuwsgierig

We leren kinderen  om nieuwsgierig te zijn naar hun gedrag en handelen, want door jezelf te  kennen kun je  de ander beter begrijpen. Hierdoor worden onze kinderen zelfbewust. 


Persoonlijk

We kijken naar wat kinderen nodig hebben en stimuleren ze  om eigenaar te worden van  hun eigen leerproces. Dit zorgt ervoor dat onze kinderen zelfstandig worden.  

 

Uitdagend

We zorgen voor een stevige basis van rekenen, taal en lezen. Daarnaast dagen we kinderen uit om  creatief te denken, samen te werken, door te zetten en zelf beslissingen te nemen. Dit leidt ertoe dat onze kinderen daadkrachtig worden.