Dit is het Schateiland

Dit is het Schateiland

Een goede school in de buurt

Het Schateiland is een rustige  buurtschool met een fijne sfeer in de wijk Bloemendaal (Gouda). Bij ons op school dagen we kinderen uit om hun eigen verhaal te ontdekken en te maken. We zijn een school vol verhalen. Via verhalen leren we onszelf kennen, maar doen we ook veel kennis op over de wereld om ons heen. Via verhalen leren kinderen presenteren, vertellen, luisteren en voorlezen. We organiseren vaak leuke en creatieve activiteiten. Het Schateiland is een school waar uw kind zich snel thuis zal voelen.
 

Ieder kind is welkom

Het Schateiland is een openbare school. Iedereen is welkom, onze school is een bonte verzameling van verschillende mensen met even zo veel verschillende meningen. Levensovertuiging, cultuur, ras en maatschappelijke positie speelt geen rol bij toelating. De kinderen wordt geleerd respect te hebben voor anderen en hun opvattingen. Die verschillen maken onze school bruisend. Kortom, onze school vormt een afspiegeling van de maatschappij en is dus een goede voorbereiding op het samenleven en samenwerken met verschillende mensen.

Het Schateiland kiest voor talent

Op onze school kiezen we heel bewust voor talent. Elk kind ontdekt de eigen talenten. We werken veel met talent, praten erover en verkennen ook talenten van de ander. Talent is iets dat eigenlijk vanzelf gaat, moeiteloos dus en meestal krijg je er heel veel energie van. In onze ouder-kind-leerkracht gesprekken krijgen de talenten ook altijd aandacht. Het talent versterken, bevordert zelfbewustzijn en zelfvertrouwen!
 

Gestructureerd werken

Op het Schateiland wordt gewerkt in jaargroepen. We kijken hierbij goed naar wat elk kind nodig heeft en proberen hier op een inclusieve manier mee om te gaan. Zoveel mogelijk onderwijs op maat. Iedere leerling wordt intensief gevolgd door middel van toetsen, observaties en kindgesprekken. Aan de hand van deze gegevens wordt een leerplan gemaakt. Dit plan wordt steeds geëvalueerd en bijgesteld.

In alle klassen wordt dezelfde organisatiestructuur gehanteerd:

  1. Er wordt gewerkt met dag- en weektaken. Kinderen worden hiermee meer eigenaar van hun leerproces en leren te plannen en verantwoordelijkheid te nemen.
  2. Er is een instructietafel waar indien nodig verlengde instructie gegeven kan worden aan een groepje kinderen.
  3. Er wordt in alle groepen gewerkt met een time-timer, zo hebben kinderen goed zicht op hoe lang een opdracht of les duurt.

Zo gaan we met elkaar om

Het Schateiland is een Vreedzame School. We investeren in een positief sociaal klimaat: respect voor jezelf en de ander is het uitgangspunt. 
  1. Op Het Schateiland accepteren en respecteren we elkaar.
  2. Op Het Schateiland luisteren we naar elkaar.
  3. Op Het Schateiland  gedragen we ons vriendelijk, zijn we beleefd, groeten we elkaar en zorgen we dat we plezierig spelen en werken.
  4. Op Het Schateiland werken we samen. 
  5. Op Het Schateiland zorgen we goed voor de materialen en zorgen we er samen voor dat de school er netjes en verzorgd uitziet.
  6. Op Het Schateiland proberen we ons werk zo goed mogelijk te doen en daarom werken we ook in de gangen en de hal zo zachtjes mogelijk.
  7. Op Het Schateiland komen we op tijd naar school.